Vilken teknik är rätt för er? Vi har svaret

Hem » Vilken teknik är rätt för er? Vi har svaret

Hammarborrning
Vid tuffa markförhållanden som berg, betong och sten använder vi oss ofta av hammarborrning. En borrkrona roterar med hjälp av en trycklufthammare och forcerar materialet. Tekniken är schaktfri och ett utmärkt alternativ vid allt från grundläggning till ledningsbyggnad.

Styrd borrning
Till att börja med borras ett, relativt litet, pilothål. För att borren enkelt ska ta sig fram så använder vi oss av ett smörjmedel blandat på bentonitlera och vatten. Med hjälp av en sändare på borren och en mottagare uppe på marken så kan vi mäta djup och vinkel. Maskinisten kan på så sätt avgöra hur borren ska manövreras. När pilothålet är klart, kopplar vi bort borrhuvudet och ersätter detta med en roterande rymmare. Rymmaren utvidgar hålet samtidigt som rören eller ledningarna dras tillbaka.

Styrd AT-borrning
En utveckling av styrd borrning som blir allt vanligare. Tekniken lämpar sig utmärkt vid hårdare underlag. Den stora skillnaden mot klassisk styrd är att vi använder oss av dubbla borrstänger. Den ena, det yttre röret används för att styra borrkronan. Det inre röret driver borrkronan för att ta sig fram i materialet.

Jordraket
Vid arbeten i lättare markförhållanden är jordraket en snabb och prisvärd lösning. Med hjälp av tryckluft pressas jordraketen genom marken med små slag och kan på så sätt hålla riktningen väldigt bra. Rördragning kan ske både vid själva processen eller genom bogsering på väg tillbaka genom hålet. Tekniken fungerar vid kortare sträckor och är ett bra alternativ vid rördragning under gator och järnvägar där åverkan på omgivningen ska bli minimal.